Historie zahradnictví:

Historie naší společnosti se začala psát v roce 2002, kdy původně pod hlavičkou neziskové organizace (N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek) začínáme poskytovat výdělečnou činnost
na úseku zakládání a údržby zeleně. Našimi zákazníky byli převážně obecní úřady, ale i občané v regionu Plzeňska. Příjmy z této činnosti sloužili pro financování neziskových projektů, které tehdy organizace realizovala.

Na přelomu let 2007-2008 pak v Nepomuku u sídla organizace zakládáme malou prodejní plochu (zahradní centrum) a zároveň začínáme využívat Internetu pro prodej sazenic a obdobného materiálu. Z prostorových důvodů ale hledáme větší prostory a pozemky pro rozvoj aktivit zahradnictví.
Na plno běží poskytování zahradnických služeb a arboristika. V roce 2009 zakládáme e-shop pod hlavičkou zahradního centra N.O.S.

a na podzim téhož roku zakládáme společnost ARBOCOM, s.r.o.,
která postupně po celý rok 2010 a 2011 přebírá výdělečné aktivity Nepomuckého ornitologického spolku, který se vrací k čistě neziskové formě činnosti. Na přelomu let 2011-2012 dochází k ukončení transformace.
Arbocom funguje na webu www.arbocom.cz a www.ekozahradnictvi.cz a N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek zajišťuje z výdělečné činnosti
jen služby spojené s ornitologií a ochranou přírody (www.nospolek.cz).

V létě roku 2010 kupujeme pozemky ve Vrčeni u Nepomuka a začínáme
zde budovat nové zahradnictví. Již za 3 měsíce se stěhujeme do provizorních podmínek ve Vrčeni a uzavíráme naší původní provozovnu v Nepomuku.

Poloha u řeky Úslavy zajišťuje dostatek vhodné povrchové vody na zalévání, ale zároveň ohrožuje zahradnictví povodněmi a na jaře četnými ranními mrazíky.

V současné době máme za sebou cca 1/2 plánovaných investic v přestavbě areálu zahradnictví. Provedlo se nové oplocení pozemku, demolice nepotřebných budov, sadové úpravy části dvora a nejnutnější úpravy stodoly, zavedení el. proudu a internetu, stavba fóliového krytu, nové automatické závlahové systémy pro prodejní i pěstební plochy a kapková závlaha pro fóliový kryt, stavba WC, pokácení původních starých stromů a výsadba nových. V blízké budoucnosti nás ještě čeká hlavně nákladná přestavba stodoly. Tuto akci zahájíme v létě 2017.

Zaměstnáváme kvalifikované a zkušené pracovníky, kteří jsou připraveni Vám pomoci

Protože kromě vlastní produkce spolupracujeme s více než 20 českými školkaři
a zahradníky, můžeme Vám nabídnout široký sortiment sazenic. Okrajově nabízíme
i zahraniční produkci z ostatních evropských školek (především Německo
a Holandsko). Výjimku tvoří okrasné cibuloviny – jsou z 95%  dovážené z Holandska.