Riziková kácení stromů, arboristika

Riziková kácení stromů, arboristika

Nabízíme veškeré typy kácení dřevin:
  • těžby a probírky v lese,
  • kácení porostů náletových dřevin (pod elektrovody, managementová opatření apod.),
  • kácení břehových porostů,
  • kácení vzrostlých stromů v intravilánu měst a obcí,
  • riziková kácení stromů stromolezeckou technikou ve ztížených podmínkách. Kácení provádíme buď klasicky, s použitím vysokozdvižných plošin nebo stromolezecky. Kromě kácení provádíme i následný úklid vzniklé biomasy na lokalitě dle dohodnutých podmínek.

K 17.4. máme vyřízeno téměř 100% objednávek z období 1.12.2018 - 31.3.2019 a cca 70% objednávek došlých v dubnu. Zbylé objednávky budou expedovány ihned po Velikonocích. Skrýt